Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Regulamin biblioteki szkolnej

<< powrót

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Wszyscy uczniowie mają prawo być czytelnikami biblioteki szkolnej.
 2. W bibliotece naleźy zachować ciszę i porządek.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Wypożyczalnia i czytelnia czynne są 5 dni w tygodniu.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć trzy książki.
 3. Książki – lektury należy zwrócić w ciągu 2 tygodni, a inne w ciągu trzech tygodni.
 4. W razie potrzeby, czas przetrzymywania książek należy przedłużyć osobiście w bibliotece.
 5. Uczniowie korzystają z wolnego dostępu do regałów.
 6. Przy wypożyczaniu książk, czytelnik powinien sprawdzić stan książki i o brakach powiadomić nauczyciela – bibliotekarza.
 7. Za książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić taką samą, względnie inną wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza.

CZYTELNIA

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice inni pracownicy szkoły oraz osoby odbywające praktykę pedagogiczną.
 2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Czytelnik osobiście odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta.
 5. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. Materiały do czytelni wydaje bibliotekarz
 7. Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory Biblioteki. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą bibliotekarza.

KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW

 1. Użytkownik sprzętu komputerowego w bibliotece zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go.
 2. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych:
  1. korzystania z Internetu jako źródła informacji,
  2. przeglądania programów multimedialnych,
  3. przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach znajdujących się w bibliotece,
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela.
 4. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
 5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut.
 7. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.
 8. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 9. Kopiowanie plików może odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
 10. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
 11. Nie można wykorzystywać komputera do korzystania z poczty i wysyłania SMS.
 12. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych dyskietkach.
 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użtkownika,
 14. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.
 15. Po zakończeniu pracy uczeń pozostawia komputer z widokiem pulpitu, dosuwa krzesło do biurka i powiadamia bibliotekarza o zakończeniu pracy z komputerem
 16. Korzystanie z drukarki, kopiarki lub skanera jest możliwe po uzyskaniu zgody bibliotekarza. (uczniom drukuje i kopiuje nauczyciel bibliotekarz, natomiast nauczyciele korzystają samodzielnie)
 17. Użytkownik drukuje i kopiuje na własnym papierze.
 18. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
 19. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność ponosi użytkownik (rodzic).
Skip to content