Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

PRZYCZYNY I SKUTKI WAD WYMOWY

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WAD WYMOWY:

*zmiany w budowie aparatu artykulacyjnego – nieprawidłowa budowa podniebienia, nieprawidłowa budowa języka (np. język zbyt długi, zbyt krótki zbyt gruby), skrócenie wędzidełka języka, wady zgryzu (np. zgryz otwarty, przodozgryz, tyło zgryz), anomalie zębowe, rozrost trzeciego migdałka, skrzywienie przegrody nosowej;

*nieprawidłowe funkcjonowanie narządów mowy (np. brak pionizacji języka, niska sprawność języka, warg i żuchwy, zakłócona praca mięsni napinających i przewodzących wiązadła głosowe);

*nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu (np. niedosłuch, wybiórcze upośledzenie słuchu);

*nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (np. dysfunkcje słuchu fonematycznego odpowiadającego za procesy analizy i syntezy słuchowej, zaburzenia kinestezji artykulacyjnej);

*czynniki psychiczne (np. niechęć do mówienia, odczuwanie własnej artykulacji jako czynności męczącej i sprawiającej trudność);

*czynniki społeczne (np. niesprzyjające warunki do uczenia się mowy, mówienie do dziecka językiem nianiek, nadmierny rygoryzm lub liberalizm co do mowy dziecka, nieprawidłowe wzorce wymowy w domu, brak okazji do rozwijania mowy).

SKUTKI WADY WYMOWY:

*ciągłe doznawanie stresu;

*trudności w nauce czytania (np. zamienianie wyrazów o podobnym brzmieniu, nieprawidłowa budowa zdań, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, trudności związane z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami, opuszczanie głosek i sylab, przestawianie lub dodawanie różnych głosek i sylab);

*trudności w nauce pisania (np. kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, spółgłoskami miękkimi, głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, końcówkami fonetycznymi -ą ,-om);

*poczucie niższej wartości, poczucie osamotnienia, lęk przed wypowiadaniem się, nerwowość, unikanie kontaktów z rówieśnikami;

*trudności z koncentracją na zajęciach szkolnych (np. dziecko skupia się na poprawnej wymowie a nie na treściach przekazywanych w czasie wypowiedzi ustnej);

*wyniki w nauce poniżej możliwości intelektualnych dziecka.

Skip to content