Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĘTE SŁOWA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO”

Dodano 27 kwietnia 2021r. przez Izabela Ambroziak
Liczba wyświetleń: 95

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE, mający na celu poszerzenie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu reklamującego jedną, wybraną z podanych myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Myśli/cytaty Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostaną przedstawione uczniom na lekcji religii oraz umieszczone niżej.

Uczestnicy

Uczniowie klas IV-V –  1 kategoria wiekowa

Uczniowie klas VI-VIII – 2 kategoria wiekowa

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 1. Szkolny
 2. Ogólnopolski

ETAP SZKOLNY

Organizatorem są nauczyciele religii Izabela Ambroziak i Sylwia Szlaza

Celem tego etapu konkursu jest wyłonienie 5 prac z każdej grupy wiekowej, które wezmą udział w Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym pn.: ”Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

Termin dostarczenia zdjęcia pracy do  06.05.2021 na platformę Teams na czat do Izabeli Ambroziak  lub Sylwii Szlazy.

Do 10.05.2021 zostaną ogłoszone wyniki na stronie szkoły oraz zwycięzcy otrzymają indywidualną informację na czat  Teams o przejściu  do kolejnego etapu.

Zwycięskie w tym etapie  prace należy dostarczyć do szkoły wraz z wydrukowanym i podpisanym: Formularzem zgłoszeniowym do Konkursu oraz zgodę Rodziców, prawnych Opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku. Po załączniki do prac należy zgłosić się do nauczycieli religii Izabeli Ambroziak lub Sylwii Szlazy lub wydrukować (linki do formularzy podane są niżej).

Każdy uczestnik biorący udział w tym etapie konkursu otrzyma dodatkową ocenę z przedmiotu religia oraz plusy z zachowania.

Z wszystkich prac biorących udział w konkursie zostanie utworzona galeria na stronie szkoły.

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Organizatorem II. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.: ”Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Bałtyk”7/U3.

Laureaci Konkursów (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy i podziękowania.

Rozstrzygnięcie Konkursu – opublikowanie wyników na stronie internetowej Fundacji nastąpi

do 25 maja 2021.

Strona internetowa fundacji www.fundacjabowarto.pl

PONIŻSZY REGULAMIN DOTYCZY OBU ETAPÓW KONKURSU.

Cele

 1. Upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.
 3. Wyrażanie własnych przeżyć środkami plastycznymi.
 4. Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu.

Tematyka

Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie PLAKATU* promującego jedną, wybraną z podanych przez Organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wykaz cytatów stanowi załącznik do regulaminu).

PLAKAT*) w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Warunki uczestnictwa

 • prace konkursowe powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu, kartonie w formacie minimum A3,
 • prace powinny zawierać w sobie wybraną myśl ks. Kard. St. Wyszyńskiego, może być jej fragment (nie mogą to być tylko piękne ilustracje) – musi to być plakat
 • praca powinna być wykonana indywidualnie i ma ukazywać zrozumienie podejmowanego tematu
 • każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym
 • należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy do Konkursu oraz zgodę Rodziców, prawnych Opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku

Ocenie będzie podlegać

 • oryginalność i interpretacja tematu Konkursu
 • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania)
 • zachowanie zapisów regulaminowych

 

LINKI DO FORMULARZY

https://bit.ly/3vnO3HvZGŁOSZENIE do II. Ogólnopolskiego KONKURSU Plastycznego

https://bit.ly/32S478oZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

     

Skip to content