Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Przyznając się do polskości.Szkoły polskie na Warmii i Mazurach (1929 – 1939)

Dodano 15 lutego 2017r. przez Barbara Izdebska
Liczba wyświetleń: 315

W dniach 6.02-17.02.2017 r. została  zaprezentowana  w naszej szkole wystawa wypożyczona z Domu Gazety Olsztyńskiej pt. Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach.
Pod koniec 1928 roku rząd pruski dzięki staraniom wielu Polaków zezwolił na zakładanie prywatnych szkół z polskim językiem wykładowym. Dzięki temu w latach 1929–1939 powstało szesnaście szkół – piętnaście na Warmii i jedna na Mazurach.

Liczba uczniów w szkołach często ulegała zmianom. Powodem tego były głównie naciski władz niemieckich: rodziców posyłających dzieci do polskiej szkoły m.in. zwalniano z pracy, pozbawiano zasiłków dla rodzin wielodzietnych. Zarówno władze, jak i niektóre organizacje niemieckie robiły wszystko, aby doprowadzić do likwidacji polskich placówek.
W szkołach polskich obowiązywał niemiecki program nauczania o ograniczonym zakresie wiedzy dotyczącej geografii i historii Polski. Poważnym problemem był też brak podręczników, a ich sprowadzeniu z Polski władze pruskie kategorycznie się sprzeciwiały.
We wrześniu 1939 roku szkoły polskie zostały zlikwidowane, a ich uczniowie trafili do szkół niemieckich. Nauczyciele zostali aresztowani i osadzeni w więzieniach, bądź obozach koncentracyjnych.
Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania szkoły polskie odegrały ważną rolę w kształtowaniu, jak również podtrzymywaniu polskiej tożsamości oraz świadomości narodowej Warmiaków i Mazurów.

Skip to content