Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

List do rodziców

<< powrót

Rada Rodziców

w Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie

 

Drodzy Rodzice!

W imieniu Rady Rodziców, która jest reprezentacją nas wszystkich –  rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie chciałabym przedstawić zakres naszego działania i mam nadzieję przez to zachęcić do wsparcia finansowego szkoły, a przez to naszych dzieci.

Na wstępie wskazać pragnę, że ewentualne wsparcie finansowe jest całkowicie dobrowolne, a każda nawet najmniejsza wpłata będzie dla Szkoły dodatkowym wsparciem w realizacji jej celów.

W naszej Szkole nie wprowadziliśmy wysokich stawek, mając świadomość, że nie każdego stać na tego rodzaju darowiznę. Wysokość składki od rodziny ustaliliśmy na poziomie 50 zł za cały rok szkolny, przy czym  nie ma konieczności wpłaty całej kwoty jednorazowo.

Prosząc o wsparcie wyjaśnić wypada na co przeznaczone będą Państwa pieniądze.

Otóż w całości wracają one do naszych dzieci – uczniów tej Szkoły – w postaci dofinansowania do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, nagród wręczanym uczniom na koniec roku szkolnego jako wyraz uznania za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wsparcia dla najuboższych dzieci w zakresie dofinansowania ich wycieczek organizowanych przez poszczególne klasy, przywitanie pierwszoklasistów w formie małej pamiątki, czy organizowanie wyjść czy imprez wewnętrznych w postaci teatrzyków czy koncertów. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców zasilają także działalność Samorządu Uczniowskiego, który organizuje wiele imprez i podejmuje szereg ciekawych inicjatyw mających na celu uatrakcyjnienie nauki w naszej Szkole (wszelkie turnieje, konkursy piosenki itp.).

Bez Waszego wsparcia Szkoła nie da rady realizować wszystkich opisanych wyżej działań w tak szerokim zakresie. Ani budżet państwowy, ani samorządowy nie jest w stanie w naszym kraju zaspokoić rosnących potrzeb naszych dzieci, a dla każdego z nas jasne i oczywiste jest, że dzieci znacznie chętniej przystępują do wszelkiego rodzaju działań, mając w perspektywie jakąkolwiek choćby nagrodę.

Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie.

My jako Rada Rodziców obiecać możemy, że w dalszym ciągu czynić będziemy starania o pozyskanie dodatkowych funduszy od prywatnych przedsiębiorców, którzy już dziś wspierają nasze dzieci przekazując darowizny na rzecz Rady Rodziców.

 

Wpłaty mogą być realizowane na konto Rady Rodziców w Warmińskim Banku Spółdzielczym nr 46 8857 0002 4016 0808 7841 0001, a także w sekretariacie Szkoły i u Pani intendentki.

 

Dziękujemy i pozdrawiamy

Rada Rodziców

 

Skip to content