Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

SZKOLNY KONKURS – „KOTYLION BIAŁO-CZERWONY, SYMBOL POLSKIEGO PATRIOTYZMU”

Dodano 31 października 2020r. przez Dorota Ankiewicz
Liczba wyświetleń: 108

§1.Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu „KOTYLION BIAŁO – CZERWONY, SYMBOL POLSKIEGO PATRIOTYZMU” jest świetlica Szkoły Podstawowej nr 7 w Olsztynie.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11listopada 2020 r.

§2. Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, włączanie ich w obchody Święta Niepodległości, poprzez ręczne wykonanie kotylionów w barwach narodowych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.

§3. Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I -III.
 2. Kotyliony będą oceniane indywidualnie – wykonane przez jednego ucznia.
 3. Technika wykonania prac jest dowolna: włóczka, filc, wstążka, papier itp.
 4. Kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi:
 • kokarda ma być kolistą rozetką złożoną z dwóch kolorów (biały i czerwony),
 • powinien składać się z dwóch okręgów białego centralnego oraz okalającego go czerwonego,
 • wielkość pracy nie może przekraczać 20 centymetrów.

5.Prace należy dostarczyć do świetlicy (sala nr 4) do dnia 10 listopada 2020.

§4. Komisja Konkursowa

 1. Prace zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja oceniać będzie pomysłowość i technikę, rodzaj wykorzystanych materiałów, staranność wykonania oraz prawidłowe wykorzystanie barw oraz symboli narodowych.

§5. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu w poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniu 13 listopada 2020r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetliczaki.

§6. Nagrody

 1. Komisja Konkursowa, spośród dostarczonych prac, dokona wyboru najlepszych w poszczególnych kategoriach.
 2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizatorzy: D.Ankiewicz, A.Grudzień, K.Pastor.

Skip to content