Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

  1. 7:30 – 8:15
  2. 8:20 – 9:05
  3. 9:15 – 10:00
  4. 10:10 – 10:55
  5. 11:05 – 11:50
  6. 12:05 – 12:50
  7. 13:05 – 13:50
  8. 14:00 – 14:45
  9. 14:50 – 15:35
  10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Logopeda

Szkolny gabinet logopedyczny to miejsce, gdzie Państwa dzieci uzyskują specjalistyczną pomoc. Logopeda zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy i problemami w mówieniu. We wrześniu wśród uczniów klas pierwszych przeprowadzane są badania przesiewowe. Obejmują one umiejętność wypowiadania się, sprawność narządów artykulacyjnych, poprawność wymowy, stronę gramatyczną i leksykalną mowy. Uczniowie, u których logopedzi zdiagnozują wady wymowy, niepłynność mowy lub opóźniony rozwój mowy, uczęszczają na zajęcia logopedyczne. Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczestniczą w nich indywidualnie lub pracują w małych dwuosobowych zespołach.

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju wad wymowy. Wraz z logopedą uczniowie wykonują ćwiczenia wspomagające artykulację, usprawniające narząd mowy i kształtujące prawidłowy tor oddychania. Dzieci uczestniczą także w zabawach stymulujących rozwój językowy – ułatwiają one zarówno mówienie, jak i naukę czytania i pisania.

Pomocą specjalistyczną objęci są uczniowie klas I-VI. W zajęciach logopedycznych mogą uczestniczyć rodzice, do czego bardzo Państwa zachęcamy.

Zapraszamy do naszego gabinetu logopedycznego (sala nr 19)

logopeda_001 logopeda_002

 

 

Skip to content